magiskverklighet.blogg.se

Mentala lagar

Kategori: Litteratur

Har läst boken ”De 10 mentala lagarna  - på vägen till kraft” (2000) av Barbara Berger. Som bok är den medelmåttig, men innehållet är intressant. Berger talar om ”mental teknologi” när hon talar om dessa lagar, en term jag ryggar tillbaka för när det gäller saker som ligger så här långt borta från vetenskapen. Mental teknologi är ”vetenskapen om sinnet” menar Berger. Och visst finns det sanning i dessa lagar, men att kalla dessa mentala lagar för vetenskap är fel. De mentala lagarna finns och de fungerar, men på en annan nivå än vetenskapen.

Jag vill också tillägga att jag inte tror på att det finns just tio  - och varken mer eller mindre – mentala lagar. Det finns saker som hon inte nämner, saker som hon nämner som andra inte nämner och uppspjälkandet av de mentala lagarna, som ju liksom allt här i världen är en del av en större helhet, ser olika ut beroende på vem som gör det. Två olika lagar skulle kunna kallas för en och samma lag, liksom en lag skulle kunna spjälkas upp i två olika lagar. När det gäller ett sådant här ämne är jag tveksam till att någon människa någonsin kan hitta den Absoluta Sanningen. Men det betyder ju inte att ”De 10 mentala lagarna” och dylika böcker inte är värda att läsa. De fångar delar av sanningen och delar av sanningen är bättre än ingen sanning alls. Framför allt kan det vara inspirerande läsning för en människa som befinner sig i en personlig utvecklingsfas.

De 10 mentala lagarna enligt Barbara Berger:

 1. Lagen om orsak och verkan: Tanken är orsaken, det som sker är följderna
 2. Lagen om den fria viljan: Du är den enda tänkaren i ditt sinne
 3. Lagen om fokus: Det du fokuserar din uppmärksamhet på växer
 4. Lagen om grundläggande övertygelser: Dina grundläggande övertygelser bestämmer din verklighet
 5. Lagen om individualisering: Du kan inte uppleva något annat än dina egna tankar
 6. Lagen om skapande: Eftersom du inte kan sluta tänka skapar du alltid
 7. Lagen om känslor: Du kan inte ha en känsla utan att först ha en tanke
 8. Lagen om ersättande: Du kan bara förändra dina tankar genom att ersätta gamla tankemönster med nya
 9. Lagen om mentala motsvarigheter: Lika attraherar lika
 10. Lagen om manifestering: Tankar är ting

Så vad har jag fått ut av dessa 137 sidor av mental teknologi?

 • Det är tankarna som skapar verkligheten, inte verkligheten som ger upphov till tankarna
 • Tanken är orsaken till allt vi upplever i den värld vi lever i
 • Tanken är orsaken, yttre omständigheter är verkan
 • Din förmåga att välja vad du ska tänka på är det som gör dig till en fri individ
 • Uppmärksamhet är energi, så när man tänker på något så skänker man det energi
 • Livet är en självuppfyllande profetia
 • Varje människa lever i sin egen unika värld, sin egen verklighet, som grundar sig på hans/hennes synsätt på vad verkligheten är
 • Om du inte tycker om den värld du lever i kan du förändra den genom att förändra dina tankar
 • När man kan styra över sina tankar så kan man styra över sitt liv
 • Man kan använda tankarna för att välja och styra sina känslor, i stället för att vara offer för sina känslor
 • Det funkar inte att förbjuda sig själv från att tänka negativa tankar, man måste i stället ersätta de negativa tankarna med positiva tankar
 • Alla våra upplevelser på det yttre planet motsvarar vårt inre sinnestillstånd; jag kan inte uppleva t.ex. kärlek i den yttre verkligheten innan jag upplever kärlek i den inre verkligheten. Man är ofta omedveten om vilka grundläggande tankemönster som rör sig i ens innersta, men dessa kan modifieras med hjälp av mentala tekniker såsom visualiseringsövningar
 • Varför lära sig mentala lagar? För att kunna använda dem till sin fördel.

Kommentarer

 • Onkelskruttet säger:

  Du har helt rätt i dina skeptiska kommentarer. Och mera specifikt: att tankar alltid föregår känslor är väl tveksamt, den där filmen Begotten som jag talade om går på nåt vis omedelbart till känslan utan att man hunnit tänka så mycket. Spontant och instinktivt alltså, och har nog att göra med det mest grundläggande i vår natur. Hur affekter och tankar hänger ihop är ju ändå intressant och väldigt centralt, vilket man ju jobbar med enligt olika psykoterapeutiska metoder, och absolut värt att försöka förstå sig på. De där 10 mentala lagarna förstår jag som ett slags inledande tumregler som kan vara bra fundera kring - har dock inte läst boken men är bekant med dessa teman från liknande litteratur.

  2013-03-28 | 00:49:15

Kommentera inlägget här: